ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท กิตติภัณฑ์ จำกัด

เราคือผู้ผลิตและจัดจำหน่ายขวดพลาสติก PET คุณภาพ ในขนาดปริมาตรและรูปทรงต่างๆตามความต้องการของคุณ พร้อมทั้งบริการออกแบบและจัดพิมพ์ฉลากเพื่อสวมขวด รวมถึงจำหน่ายถังพลาสติก PET และอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการบรรจุน้ำ โดยมุ่งเน้นความสำคัญเรื่องคุณภาพของสินค้าและการบริการเพื่อให้คุณสามารถดำเนินกิจการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ